אין אישה לא יפה, יש אישה שלא יודעת שהיא יפה!

ותזכרו שהיופי האמיתי נמצא במגוון האנושי!

 

סליחה, עדיין אין מוצרים בקולקציה זו